Oprema za proizvodnjoRezervoar za seme, posoda za dovajanje, posoda za fermentacijo, posoda za sestavine, končni rezervoar, posoda za recept